Andmekaitse Inspektsioon ja Riigikohus peavad inkassofirmade tegevust ebaseaduslikuks

Andmekaitse Inspektsioon ja Riigikohus peavad inkassofirmade tegevust ebaseaduslikuks

  • On 29/02/2016

Nii on. See ei ole üksnes meie hinnang ja väljamõeldud probleem.

Andmekaitse Inspektsiooni hinnang

Paljud inimesed tajuvad, et asi ei saa olla õige ja seaduslik. Midagi peab olema valesti. Andmekaitse Inspektsioon on kinnitanud, et viis, kuidas inkassofirmad tegutsevad on ebaseaduslik.

Inkassofirmadel on kombeks hoida inimesi avalikes võlgnike nimekirjades igavesest ajast igavesti. Seda olenemata sellest, kas võlg on olemas, kas see on makstud, kas isikul on vastuväited jne. Selline tegevus on otseselt isikuandmete kaitse seadusega vastuolus, selgitas Andmekaitse Inspektsioon.

Inspektsioon rõhutas ka seda, et on seadusevastane teavitada võlast võlgniku lähedasi ja temaga seotud isikuid – tööandjaid, sugulasi, tuttavaid. Lähemalt saad sellest lugeda siit.

Riigikohtu hinnang

Kõigile, kes on inkassofirmadega kokku puutunud, on teada inkassofirmade tava vassida nõuetega. Nõudeid esitatakse suvalises suuruses, ilma selgituste ja põhjenduseta, arvutuskäikudeta, tihti ilma tõenditeta. Tegemist on inkassofirma katsega inimest eksitades ja hirmutades panna maksma suuremaid väljamõeldud summasid. Mõni inimene tõesti viiakse nii kaugele, et ta maksab. Mõni, kes oma õigusi teab, vaidleb vastu ja nõue väheneb võluväel.

Selline inkassofirma tegevus on Eestis karistusseadustiku § 209 järgi kvalifitseeritav kelmusena. See on kuritegu. Riigikohus on oma arvamuse sellise käitumise kohta andnud 5. märtsi 2014. a kohtumääruses nr 3-2-1-186-13. Kohtuotsusega saab tutvuda siin. Kohtuotsusest endast on ülevaade kirjutatud siin.

Kokkuvõtteks, kas inkassofirmad on nendest inspektsiooni ja kohtu märkustest õppust võtnud? Otseloomulikult mitte! Inkassofirmad suhtuvad Eesti seadustesse järjepidevalt üleolevalt ja tegelevad süstemaatilise õigusrikkumisega. Oli vaid aja küsimus, mil keegi sellele sama süstemaatiliselt vastu astub. Kui inkassofirmad oleksid seaduskuulekad, ei ole meid olemas.

0 Comments