IDR Inkassot ei ole tegelikult olemas

IDR Inkassot ei ole tegelikult olemas

  • On 21/02/2016

Isikule, keda ei ole olemas, ei saagi ja ei peagi maksma.

Meieni on jõudnud info IDR Inkasso võlanõudmise „stiilist,“ kui seda nii võib nimetada. Nimelt on karmidel inkassomeestel kombeks saata kurjasid kirju, kus nõutakse võla tasumist. Kirjas on näidatud konto number ja viited paragrahvidele. Ühesõnaga kõik, millest inkassofirma aru saab. Aga (ja see on suur aga) see on ka kõik. Unustatud on mainida seda, mille eest maksta tuleb ja kui palju maksta tuleb. Kirjas on nõutud, et makstes tuleb märkida Kreeditori nimi, kuid inkassomehed ei ole pidanud vajalikuks märkida, mis on selle Kreeditori nimi. See peab jääma maksjale saladuseks (vaata pilti kirjast).

On täiesti võimalik, et selliseid kirju on saanud paljud inimesed ja see kiri on rikkunud nende päeva (või enam). Tegelikkuses ei vääri selline kiri rohkem tähelepanu, kui mis tahes spämmikiri. Selle koht on prügikastis. Olgem ausad, kui keegi soovib Teie käest saada raha, kuid peab liigseks märkida seda, kui palju ja mille eest raha maksta tuleb (nõude tõendamisest rääkimata), siis see on oma olemuselt täiesti võrdväärne n.n „Nigeeria rämpskirjadega.“ Olgu veel lisatud nii palju, et sellel konkreetsel juhul kirja saaja reageeris kirjale ja palus IDR Inkasso käest selgitusi, kuid loomulikult midagi talle ei vastatud.

Edasi võiks rääkida ka sellest, et inkassofirmal tuleb tõendada nõude ja selle suuruse olemasolu ning selle omandamise fakti (sellest saab lähemalt lugeda siit). Aga kui praegusel juhul ei suuda inkassofirma isegi öelda kelle nimel ja kui suur summa neile tuleb tasuda, ei ole isegi mõtet edasisi ja keerulisemaid küsimusi esitada.

Pange tähele, kui inkassofirma küsib kellegi teise võla tasumist enda kontole, siis ALATI peab esialgne võlausaldaja selleks mingis vormis loa andma (kas näiteks volikirjas volitades või nõude loovutamisest teatades). Ilma selliste suunisteta ei ole isikul mitte mingisugust kohustust ja õiguslikku alust inkassole võla maksmiseks. Inkassofirmade mõttekäiku kasutades võiksime hakata ju samahästi ka näiteks meie ise nõudma suvalistelt inimestelt suvalisi summasid – näiteks Swedpanga nimel endale maksmist nõudma. See on absurd.

IDR Inkasso kirjast paistab, et selliste tühjade spämmivate nõuete taga on veel ka domeen www.archer.ee. Tegemist on ARCHER&ARCHER Õigusbüroo OÜ-ga. Mõlema ettevõtmise taga on sama spämmija – Silver Vahur.

Sellest kogemusest saab teha vaid ühe järelduse – IDR Inkassot ei ole tegelikult olemas. Selle nime taga peidab ennast katki läinud spämmirobot. Silver Vahur’i ja tema ettevõtmiste kirjadele ei pea rohkem tähelepanu pöörama kui tavalisele rämpspostile.

4. IDR anonüümne kiri

0 Comments