Julianuse arvates on neile seadusega antud kohtuvõim

Julianuse arvates on neile seadusega antud kohtuvõim

  • On 17/03/2016

Praeguseks ajaks ei ole inkassofirmade massilised eksimused ja seaduserikkumised enam mingiks uudiseks. Sellest kirjutas ka Äripäev hiljuti siin.

Kõik saavad ühtemoodi aru, et tegelikkuses tuleb ette seda, et maksehäireregistrisse satub isik, kes tegelikult võlgu ei ole. Kõik saavad ühtemoodi ka sellest aru, et selline alusetu maksehäireregistrisse lisamine halvendab tõsiselt firma olukorda, rikub isiku head nime ja tekitab nii talle kahju. Kummaline on siin aga see, et keegi ei tule selle peale, et selline õigusvastane isikute kahjustamine tuleks lõpetada või selliste alusetuta häbiposti panekutega tuleks midagi ette võtta. Meie võtame midagi ette.

Pange tähele Julianus Inkasso OÜ juhatuse esimehe Ülar Maapalu öeldut sellest artiklis. Nimelt selgitab tippjuht, et „Julianuse poliitika andmete avaldamisel on lihtne – andmeid ei avaldata, kui isik on oma võla ära maksnud, sõlminud maksekokkuleppe või kui võlanõue pole Julianuse spetsialistide hinnangul piisavalt selge ja vajab täpsustamist.“

Usun, et artikli lugejatest suur enamus (või isegi kõik) on ühel või teisel viisil puutunud kokku inkassofirmadega ja teavad väga hästi milline see suhtlus välja näeb. 99-l juhul 100-st on teisel pool toru inimene, kes ei oska kuulata, analüüsida, mõelda, kellel ei ole elementaarseid kombeid ega mingit viisakust, keda ei huvita ükski sõna, mida teisel poolel öelda on. Ja selline on siis inimene (vabandust, „Julianuse spetsialist“), kes otsustab selle üle, kas võlg on selge või mitte? Lubage naerda. Sellisesse „Julianuse poliitikasse“ on juba algselt sisse kodeeritud, et maksehäireregistrites avaldatakse seadusevastaseid nõudeid. Ebakompetentsed ja ebaviisakad „spetsialistid“ on küll viimane variant, kes peaksid otsustama võla selguse üle.

Üllatuse ja uudisena tuletame Julianusele meelde Põhiseaduse §-i 146 – Eestis mõistab õigust ainult kohus. Ainult kohtul on voli otsustada vaidluse puhul kummal poolel on õigus. Julianusele ei ole kohe kindlasti ühegi seadusega sellist õigust antud.

Mõneti võib ju Julianuse sellist pettekujutlust ka mõista. See seltskond on juba väga pikka aega karistamatult kohut mänginud, seadust ja inimeste õigusi rikkunud. Nad on läinud mugavaks ja ülbeks. Sellises olukorras võib tõesti tekkida suurusehullustus ja hakkad kujutama ette asju, mida pole olemas. Meie toome nad maapeale tagasi.

0 Comments