Kas soovid oma nime eemaldamist Julianuse võlgnike nimekirjast?

Inkassoabi koondab nõudeid, et esitada hagi Julianus Inkasso vastu. Teie teadmata võib Teie nimi olla praegu mõnes vanas Julianuse võlgnike nimekirjas (näiteks siin). Sellised nimekirjad on avalikud ja loomulikult näitavad Teid negatiivses valguses. Nii on juhtunud mitmete meie klientidega, kelle poole Julianus ei olegi kunagi nõudega pöördunud ning kes on sellisest nimekirjast teada saanud juhuslikult, mõne koostööpartneri või tööandja kaudu. Julianus on keeldunud klientidele selgitamast, mis võlgnevusega on tegu, samuti on keeldunud klientide nimesid nimekirjadest eemaldama. Kõik see lubab arvata, et mingisugust võlga tegelikult ei olegi olemas. Selline ilma põhjenduseta ja aluseta avalik inimeste võlgnikeks nimetamine on seadusevastane! Inimesi, keda Julianus sisuliselt internetis niimoodi halvustab, võib olla mitmeid tuhandeid.

On tekkinud olukord, kus ebaõiglaselt võlglaseks tembeldatud inimene peab pöörduma kohtusse selleks, et tõendada võla puudumist. Oleme abiks, et selline ebanormaalne olukord lõpetada. Kuna Julianus ei ole tundnud huvi läbirääkimiste ja kokkulepete vastu, siis jääb ainsaks võimaluseks nõuda oma nime eemaldamist võlgnike nimekirjast kohtu kaudu. Selleks, et kontrollida, kas ka Teie nimi on Julianuse nimekirjas, kirjutage oma nimi koos sõnaga „Julianus“ Google’i otsingumootorisse.

Täitke paremal olevad lahtrid, kui soovite liituda hagiga, et nõuda kohtu kaudu oma nime eemaldamist Julianuse võlgnike nimekirjast! Oma andmed edastage juhul kui (I) võlg on aegunud (see on vanem kui 3 aastat); või (II) Te ei ole saanud Julianuse käest teavet, mis võlaga on tegemist.

Põhjalikumalt on Julianuse tegevusest kirjutatud siin.

Inkassofirma tegevus on seadusevastane ja ebaeetiline

Inimese kohta ebatõese info avaldamine ja tema avalikkuse ees halvustamine on seadusevastane. Internetis kellegi ilma põhjuseta võlglaseks nimetamine heidab sellele inimesele negatiivset varju. Julianusele on antud võimalus tõendada, et tegemist on seadusliku ja põhjendatud nõudega, kuid seda võimalust ta ei kasuta. Kõik inkasso huviorbiiti sattunud inimesed saavad ühesuguse kohtlemise osaliseks – võlanõue korrutatakse läbi inkassofirmale sobiva numbriga, kõik inimesed saavad ühesuguse sisuga kirju ja telefonikõnesid. Ometi on iga juhtum erinev.

Kord rääkis üks klient oma isemoodi „püsisuhtest“ inkassofirmaga. Iga paari kuu tagant helistab uus inkasso töötaja, teatab, et kõne salvestatakse ja küsib raha või lubab muidu kohtusse anda. Iga kord klient vastab, et ma ei ole võlgu, andke mind kohtusse kui soovite, rääkisin seda juba eelmisel korral, kuulake salvestist. Inkasso töötaja vastab, et tal ei ole aega ega vajadust salvestisi kuulata ja eks nad annavad siis võlgniku kohtusse. Midagi aga ei juhtu. Kuni tuleb järgmine täpselt samasugune kõne. Selline jant on kestnud üle aasta. On arusaadav, miks inkassofirma sellisel viisil töötab – odavam on palgata mehhaaniliselt tegutsev helistajate armee kui panna töötajad võlaküsimusega sisuliselt tegelema, dokumente analüüsima ja mõtlema.

Veel on levinud äriskeem, et tekitatakse kunstlikult firmade grupp, mis kõik kuuluvad ühele inimesele või samale seltskonnale. Üks firma ostab nõude. Teine firma osutab esimesele esindamise teenust, et nõuet kohtuväliselt menetleda. Kolmas firma pöördub kohtu poole. Kõige selle eest esitatakse teineteisele arveid. Skeemi eesmärk on tekitada kunstlik põhjus, et võlgnikult rohkem raha välja pressida. Mis kõige huvitavam – seda teevad inimesed, kes töötavad samas kohas, istuvad ühes ja samas ruumis. Kuna kõikide nende firmade taga on ka reeglina üks ja sama omanik, siis mingisugust kahju või kulu ka sellest ei sünni. Üksnestõstetakse raha ühes taskust teise, kui sedagi. Seaduse silmis on aga kõik JOKK ja pahaaimamatu võlgnik peab selle näitemängu kinni maksma.

Kas olete pannud tähele, et kui esimeses inkassokirjas on küsitud ulmeliselt kasvanud summat, koos kahjutasuga, siis hiljem, kui nõudele vastu vaidlete, see väheneb nagu nõiaväel? Eriti kiiresti kaob kahjutasu. Selle põhjal võib isegi öelda, et vahel on võlgniku jaoks soodsam, kui ta kohtuvaidluse kaotab, võrreldes sellega, kui ta maksaks nõutud summa esimese kirja peale.

Muide, karistusseadustik näeb ette karistuse (trahv või kuni kolmeaastane vangistus) selle eest, kui teise isiku eksitamise läbi (talle valetades) üritatakse kasu saada (kelmus, § 209). Selle peale inkassofirma mängibki – inimesele üritatakse jätta petlik mulje, et ta on tekitanud kahju võlausaldajale, et siis nõuda inimeselt suuremat summat. Kui aga selle kahju vastu huvi tunda

– küsida tõendeid, et just sellises summas kahju on tekkinud või ka et kahju üleüldse on tekkinud

– siis loobub inkassofirma kiiresti kahjunõudest. Neil on lihtsam nõudest loobuda, kui olematut asja tõendada, mis ongi ju võimatu. Sel põhjusel on Julianuse vastu esitatud ka kriminaalasja algatamise avaldus, mis on praegusel hetkel veel kohtus menetluses.

Igal juhul tasub meeles pidada reeglit – võlausaldaja (inkassofirma) peab alati põhjendama ja tõendama (eelkõige dokumentaalselt) oma nõuet ja selle suurust.

Liitu ühisnõudega!

Julianuse ärimudel on edukas ainult sel põhjusel, et neil õnnestub oma kirjadega, kõnedega ja kohtuga ähvardamisega inimesed ära hirmutada, ning et need inimesed ei tea oma õigusi ega oska enda eest seista. Ära hirmutatud inimene sunnitakse maksma summasid, milleks puudub igasugune seaduslik alus. Kuid selline ebaseaduslik ja ebaeetiline tegevus peab lõppema.

Kui soovid oma nime kustutamist ebaseaduslikest võlanimekirjadest, siis ühine meie nõudega!

Arvo Kivar

juhtivpartner

Õigusbüroo Kivar & Partnerid

www.kivar.ee

Liitu hagiga