Riigikohus lubab Europargil autosid teisaldada – see otsus muutub peagi

Riigikohus lubab Europargil autosid teisaldada – see otsus muutub peagi

  • On 31/03/2016

Nädal aega tagasi tegi Riigikohus otsuse, millega andis Europargile õiguse teisaldada parkimise korda rikkunud autosid (vt siit). Vaidluse kohaselt pargiti inkassofirmale OK Incure kuuluv auto Europargi parklas ilma tasu maksmata, parkla teisaldas auto ja nõudis leppetrahvi ja teisaldamiskulude tasumist 135 eurot. Incure keeldus sellest ja nõudis auto kättesaamise kohtukorras. Kohus keeldus (kohtuotsus on ise kättesaadav siit).

Tegemist on täiesti absurdse ja halvas mõttes erakordse kohtuasjaga ja kohtuotsusega, mis on täis vigasid. Soome inkassofirma kaebas kohtusse oma olulise kliendi, Soome parkimisfirma, sest et ei soovinud rikkumise eest maksta 135 eurot? Kaks suurfirmat, soomlast, koostööpartnerit, vaidlevad 135 euro üle? Jah, kindlasti. Kogu kohtumenetlusest paistab läbi, et inkassofirma esindajal olid väga täpsed juhised selleks, et mitte võita (esimese astme kohtus ta küll võitis, aga siis tõmbas ennast tagasi ja teises ning kolmandas astmes inkassofirma kaotas). See oleks üks seletus. Teine variant on, et tegemist on erakordselt andetud advokaadiga. Aga seda ei ole meil põhjust uskuda.

Inkassofirma advokaat jättis vaidluses kasutamata tohutult palju võimalusi ja argumente: näiteks tüüptingimuste mõistlikkus ja kehtivus, lepingu sõlmimise fakti küsimus, leppetrahvi ja kahjuhüvitise ebamõistlik suurus, leppetrahvi vähendamise taotlus, õiguskaitsevahendi ebaproportsionaalsus jne.

Kogu austuse juures Eesti kohtusüsteemi vastu tundub praegu siiski, et ka kohus on mõned vead sisse lasknud. Näiteks leidis kohus, et tegemist on üürilepinguga, mille puhul ongi üürileandjal (parklal) pandiõigus üürniku varale (auto). Samas sätestab asjaõigusseadus, et kui panditud vara väärtus on 50 euro, peab selline pandileping olema sõlmitud kirjalikult, seda ei olnud aga tehtud. Või siis leppetrahvi küsimus. Raha maksmise (parkimistasu) kohustuse rikkumise puhul saab seaduse järgi nõuda viivist. Kui viivise määr ei ole kokku lepitud, kehtib seadusejärgne määr (u 0,02% parkimistasust päeva eest). Mitukümmend korda suurem leppetrahvinõue ei ole seadusega võimalik sellisel juhul.

Kõik see viitab, et tegemist on näitemänguga, et saada soovitud sisuga kohtuotsus. Ennustame, et Europark hakkab senisest agaramalt autosid teisaldama ja nende nõuete menetlemise saab endale – üllatus-üllatus! – OK Incure (või Incurega või tema töötajatega seotud inkassofirma).

Meie hinnangul saab aga Europargi-Incure õnnelik koostöö olema üürike. Juristid ei ole üldjuhul rumalad ja kõik saavad ühtviisi aru, et praegune kohtuotsus on väga-väga vaieldav ning selles toodud seisukohad kindlasti muutuvad peagi. On vaid aja küsimus, millal täpselt sama vaidlus kohtusse jõuab (ennustame, et see juhtub kiiresti, sest Europark saab praegusest kohtuotsusest julgust juurde ja hakkab agaramalt teisaldama) ja uues kohtuvaidluses Europargil juba nii hästi ei lähe, sest sel korral ei ole kellegagi kokku leppida.

Lõpetuseks, loomulikult tuleb tasulise parkimise korral reeglitest kinni pidada ja parkimise eest tasuda. Selles ei ole küsimus. Nii nagu parkla ootab oma klientidelt seadusekuulekust, ootavad kliendid ka parklalt seaduste järgimist. Leppetrahvinõuded, teisaldamised ja teisaldamistasude nõude on praegusel juhul selgelt ebaseaduslikud. Tuli küll pikk jutt, aga sõnum on siiski lühike. Selle uue kohtuotsuse valguses ei ole tegelikult midagi muutunud.

ANDKE MEILE TEADA, KUI EUROPARK ON AUTO TEISALDANUD, ME SAAME KINDLASTI ABIKS OLLA!

0 Comments