Teeme lõpu inkassofirmade ebaseaduslikule äriskeemile!

Teeme lõpu inkassofirmade ebaseaduslikule äriskeemile!

  • On 05/01/2016

Inkassoabi on koondamas nõudeid Julianuse vastu inimestelt, kes soovivad oma nime kustutamist ebaseaduslikest võlanimekirjadest. Kui soovite nõudega ühineda, siis teavitage meid sellest siin. Üheskoos moodustame arvestatava jõu, et inkassofirmade ebaseaduslikule ja ebaeetilisele äriskeemile lõpp teha.

Teiegi võite olla võlglaste nimekirjas!

Kas Te teate, et Teie nimi võib olla Teie teadmata avalikult üleval internetis mõne inkassofirma võlglaste nimekirjas? Võib-olla olete taotlenud laenu (järelmaksu, liisingut) ja saanud üllatuslikult eitava vastuse. Ilma põhjenduseta. Üks põhjusi võib olla selles, et Teie nimi on võlgnike nimekirjas, millest Teil endal aimugi ei ole.

Nii on juhtunud mitmete meie klientidega, kes on juhuslikult Google’ist või teiste inimeste käest teada saanud, et nende nimi on internetis Julianuse võlanimekirjas. Oleme klientide nimel Julianuse poole pöördunud, et saada teada, mis võlaga on tegemist ja et see küsimus ära lahendada. Julianus aga keeldub inimese nime nimekirjast eemaldamast ega selgita, mis võlaga on tegemist või kuidas olukorda lahendada.

Kui isik keeldub läbirääkimisest ja kokkuleppest, ei jää muud võimalust, kui oma nõudega kohtusse minna. Nii on tekkinud absurdne olukord – mitte inkassofirma ei pöördu kohtusse, et võlga kätte saada, vaid võlgnik pöördub kohtusse selleks, et tema nimetamine võlgnikuks lõpetataks.

Ainuüksi Julianuse võlanimekirjade põhjal saab oletada, et inimesi, kelle õigusi sellisel viisil rikutakse ja keda avalikult laimatakse, on tuhandeid. Seda siis üksnes Julianuse puhul, aga on ju veel teisigi inkassofirmasid, kes võivad eksida …

Inkassofirma tegevus on seadusevastane ja ebaeetiline

Inimese kohta ebatõese info avaldamine ja tema avalikkuse ees halvustamine on seadusevastane. Internetis kellegi ilma põhjuseta võlglaseks nimetamine heidab sellele inimesele negatiivset varju. Julianusele on antud võimalus tõendada, et tegemist on seadusliku ja põhjendatud nõudega, kuid seda võimalust ta ei kasuta. Kõik inkasso huviorbiiti sattunud inimesed saavad ühesuguse kohtlemise osaliseks – võlanõue korrutatakse läbi inkassofirmale sobiva numbriga, kõik inimesed saavad ühesuguse sisuga kirju ja telefonikõnesid. Ometi on iga juhtum erinev.

Kord rääkis üks klient oma isemoodi „püsisuhtest“ inkassofirmaga. Iga paari kuu tagant helistab uus inkasso töötaja, teatab, et kõne salvestatakse ja küsib raha või lubab muidu kohtusse anda. Iga kord klient vastab, et ma ei ole võlgu, andke mind kohtusse kui soovite, rääkisin seda juba eelmisel korral, kuulake salvestist. Inkasso töötaja vastab, et tal ei ole aega ega vajadust salvestisi kuulata ja eks nad annavad siis võlgniku kohtusse. Midagi aga ei juhtu. Kuni tuleb järgmine täpselt samasugune kõne. Selline jant on kestnud üle aasta. On arusaadav, miks inkassofirma sellisel viisil töötab – odavam on palgata mehhaaniliselt tegutsev helistajate armee kui panna töötajad võlaküsimusega sisuliselt tegelema, dokumente analüüsima ja mõtlema.

Veel on levinud äriskeem, et tekitatakse kunstlikult firmade grupp, mis kõik kuuluvad ühele inimesele või samale seltskonnale. Üks firma ostab nõude. Teine firma osutab esimesele esindamise teenust, et nõuet kohtuväliselt menetleda. Kolmas firma pöördub kohtu poole. Kõige selle eest esitatakse teineteisele arveid. Skeemi eesmärk on tekitada kunstlik põhjus, et võlgnikult rohkem raha välja pressida. Mis kõige huvitavam – seda teevad inimesed, kes töötavad samas kohas, istuvad ühes ja samas ruumis. Kuna kõikide nende firmade taga on ka reeglina üks ja sama omanik, siis mingisugust kahju või kulu ka sellest ei sünni. Üksnes tõstetakse raha ühes taskust teise, kui sedagi. Seaduse silmis on aga kõik JOKK ja pahaaimamatu võlgnik peab selle näitemängu kinni maksma.

Kas olete pannud tähele, et kui esimeses inkassokirjas on küsitud ulmeliselt kasvanud summat, koos kahjutasuga, siis hiljem, kui nõudele vastu vaidlete, see väheneb nagu nõiaväel? Eriti kiiresti kaob kahjutasu. Selle põhjal võib isegi öelda, et vahel on võlgniku jaoks soodsam, kui ta kohtuvaidluse kaotab, võrreldes sellega, kui ta maksaks nõutud summa esimese kirja peale.

Muide, karistusseadustik näeb ette karistuse (trahv või kuni kolmeaastane vangistus) selle eest, kui teise isiku eksitamise läbi (talle valetades) üritatakse kasu saada (kelmus, § 209). Selle peale inkassofirma mängibki – inimesele üritatakse jätta petlik mulje, et ta on tekitanud kahju võlausaldajale, et siis nõuda inimeselt suuremat summat. Kui aga selle kahju vastu huvi tunda – küsida tõendeid, et just sellises summas kahju on tekkinud või ka et kahju üleüldse on tekkinud – siis loobub inkassofirma kiiresti kahjunõudest. Neil on lihtsam nõudest loobuda, kui olematut asja tõendada, mis ongi ju võimatu. Sel põhjusel on Julianuse vastu esitatud ka kriminaalasja algatamise avaldus, mis on praegusel hetkel veel kohtus menetluses.

Igal juhul tasub meeles pidada reeglit – võlausaldaja (inkassofirma) peab alati põhjendama ja tõendama (eelkõige dokumentaalselt) oma nõuet ja selle suurust.

Liitu ühisnõudega!

Julianuse ärimudel on edukas ainult sel põhjusel, et neil õnnestub oma kirjadega, kõnedega ja kohtuga ähvardamisega inimesed ära hirmutada, ning et need inimesed ei tea oma õigusi ega oska enda eest seista. Ära hirmutatud inimene sunnitakse maksma summasid, milleks puudub igasugune seaduslik alus. Kuid selline ebaseaduslik ja ebaeetiline tegevus peab lõppema.

Kui soovid oma nime kustutamist ebaseaduslikest võlanimekirjadest, siis ühine meie nõudega ja anna sellest teada sellel lehel.

Sinu Inkassoabi

0 Comments