Veel inkassofirmade stiilinäiteid ja InkassoAbi soovitused

Veel inkassofirmade stiilinäiteid ja InkassoAbi soovitused

  • On 29/03/2016

Mõnikord jääb mõnele lugejale mulje, et me anname vastutustundetult inimestele nõu, kuidas võlgasid mitte tagasi maksta ja seepärast ei aja me n.ö „õiget asja.“ Nii võib see paista eemalt vaadates, ilma süvenemata ja inimesele, kes ei ole kunagi puutunud kokku inkassofirmaga.

Võlg on võõra oma, see on ütlematagi selge. Samuti on võlausaldajal õigus nõuda viivist, intressi, tekitatud kahju hüvitamist, leppetrahvi. See tuleneb seadusest. Aga lisaks tuleneb seadusest ka see, et iga nimetatud nõue peab olema tõendatud ja see ongi see, mis inkassofirmadele ületamatuid probleeme põhjustab.

Kujutage ette, et olete laenanud 100 eurot. Iga mõistlik inimene saab aru, et sellisel juhul tuleb tagasi maksta 100 eurot, millele lisandub intress. Selle mõistliku ja ootuspärase nõude asemel hakkab inkassofirma nõudma aga 1000 eurot, seda veel mõnituste ja solvamiste saatel, ähvardades ja hirmutades, pealegi ei suuda inkassofirma arusaadavalt põhjendada ega tõendada, kust kohast see 1000 eurot saadud on. Igas mõistlikus inimeses tekib sellisel juhul trots ja soov sellest väljamõeldud võlanõudest pääseda.

Või näiteks teine juhus, kus teie isikuandmeid kasutades on keegi tundmatu isik tellinud internetipoest 30 euro eest kaupa. Teie aga saate inkassofirmast nõude 300 eurot, solvamised ja hirmutamised loomulikult sinna juurde. Kas ka sellisel juhu tuleks see 300 eurone väljamõeldud, alusetu, tõendamatu ja täiesti valele inimesele esitatud nõue tasuda? Ega vist mitte.

Kahjuks on tegelik olukord selline, et sellised näited ei ole väljamõeldud ja ka mitte harvaesinevad. See on inkassofirmadega suhtlemisel igapäevane. Inkassofirmadel ei ole mingisugust huvi ega viitsimist lahendada asi õigesti või teie huvidega arvestada. Nende meetod on läbiproovitud ja ennast tõestanud – ähvardamine, terroriseerimine, laimamine ja väljamõeldud nõuetega pommitamine annab parema tulemuse (mingil hetkel inimene murdub, tüdineb või on lõpuni ärahirmutatud ja tasub selle väljamõeldud nõude).

Hiljuti kirjutasime sellisest inkassofirma suhtlusstiilist (vt siit). Teiste, väga levinud inkassofirmade käitumisemustrite kohta saab lugeda siit blogist kommentaaride alt. Levinud on, et :

  • inimestele ei saadeta mingeid dokumente või teateid (tõenditest rääkimata, aga tõendamise kohustus tuleneb juba seadusest). Võla olemasolust saadakse tihti teada alles pärast konto arestimist. Omalt poolt teame kinnitada, et inkassofirmade eesmärk ongi tegelikkuses saada vaidluses tagaseljaotsus, nii et võlgnik ise kohtuasjast midagi ei tea. Nii on lihtsam – pole inimest, pole vaidlust, kohus omal algatusel nõuet ei vähenda, on vaid kiire menetlus;
  • võlgnik maksab küll võla ära (tõendatud ja põhjendatud ulatuses), kuid sellega inkassofirma ei lõpeta. Kohtusse võlgnikku ei anta (sest inkassofirma saab ka ise aru, et ülejäänud osas ei ole nõudel alust), aga ka terroriseerimist, hirmutamist, väljapressimist ja võlgnike nimekirjas nime avaldamist ei lõpetata. Muuseas, see on juba väga otsene rikkumine ja kahju tekitamine võlgnikule. Selle vastu on rohi olemas – võlgnik peab küll ise kohtusse pöörduma, et sellega lõppeb see terror ka ära. Kohtukulud ja võlgnikule tekitatud kahju peab hüvitama inkassofirma;
  • inkassofirma töötajad solvavad ja mõnitavad telefoni teel (nii on seda lihtsam teha, sest võlgnik ei saa sellist suhtlust tõendada). Nii on näiteks inkassofirma töötajad telefonitsi ise ka kinnitanud, et ei ole tõenäoline, et nõue kohtus rahuldatakse, kuid see ei sega ometigi nii sama helistamist ja solvamist. Siin on meie soovitus alati vältida inkassofirmadega telefoniteel suhtlemist! Esiteks ei ole sellel mitte kui mingisugust mõtet ega tähtsust, telefonikõne ei lahenda midagi ja võlgnikku niikuinii ei kuulata. Teiseks on telefon tegelikult inkassotöötajale vaid vahend mille kaudu kontrollimatult võlgnikku solvata ja karistamatult väljapressijalikke nõudeid esitada. Suhtlus inkassofirmadega olgu alati kirjalik!
  • loo alguses kirjeldatud väljamõeldud näited, kus algne võlg kasvab 10 korda suuremaks ei ole inkassomenetlustes haruldased. Nii on näiteks 40 kroonisest (2,55 eurot) võlast saadud ka 100 eurot. Või 2,16 eurost 22,20 eurot (vt siit).

Ja pange veel tähele – kui kõik teised firmad on oma süsteemis või tegevuses vea avastanud, nad vabandavad, isegi mitu korda (sest on ju ometigi piinlik kui sinu enda vea tõttu teisele inimesele ebameeldivusi tekitatakse). Aga inkassofirma ei vabanda. Mitte kunagi. Kuigi vigu tuleb tal kõikidest teistest palju kordi rohkem ette.

0 Comments